Over Preservables

Bij Preservables geloven we in innovatie, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid als het gaat om het behoud van objecten in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector. Wij leveren hoogwaardige producten voor het transport, de opslag en de presentatie van kunst en erfgoed.

De uitdaging

Onze focus ligt voornamelijk op het ontwikkelen van producten voor musea, archieven, archeologische instellingen, bibliotheken en andere organisaties waar preventieve conservering van erfgoed een belangrijke rol speelt. Wij begrijpen de unieke uitdagingen en vereisten van deze sector en streven ernaar om duurzame, hoogwaardige oplossingen te bieden die voldoen aan de strenge normen van erfgoedbehoud.

Kwaliteit door ervaring

Onze producten zijn het resultaat van de ervaringen van Helicon Conservation Support. Helicon stelt strikte kwaliteitseisen en toepassingscriteria op en fungeert als de controlerende partij voor alle producten die door Preservables worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij garanderen dat al onze producten veilig kunnen worden gebruikt voor erfgoedobjecten.

Duurzaamheid staat centraal

Met onze producten streven we hiervoor naar een verschuiving van verbruik naar gebruik van verpakkingsmaterialen, zonder concessies te doen aan kwaliteit. We leggen de nadruk op herbruikbaarheid en verminderen de benodigde inpakmaterialen. Daarnaast bieden we oplossingen voor de verwerking van producten aan het einde van hun levensduur. Op deze manier streven we ernaar de afvalstapel te verkleinen en een circulaire benadering te bevorderen.

Bij Preservables streven we ernaar om de beste oplossingen te bieden voor de conservering en bescherming van waardevolle kunst en erfgoed. We nodigen u uit om onze producten te ontdekken en samen te werken aan het behoud van ons cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.

Onderdeel van Dutch Conservation Group

DCG verzamelt en deelt kennis op het gebied van preventieve conservering binnen de erfgoedsector. Bij DCG staat het erfgoedobject centraal; het object behouden voor toekomstige generaties. DCG wil oplossingen aanleveren voor vraagstukken ten aanzien van preventieve conservering en tegelijkertijd de discussie aanzwengelen ten aanzien van bestaande gebruiken, zodat op een gepaste manier met maatschappelijk en privé kapitaal wordt omgegaan.