Over Preservables

Preservables Preservation Products

Preservables staat voor innovatie, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid voor objecten in de kunst- cultuur- erfgoedsector. Preservables levert producten voor transport, opslag en presentatie van kunst en erfgoed.

Preservables ontwikkelt producten primair voor musea, archieven, archeologie, bibliotheken of andere instellingen waarbij preventieve conservering van erfgoed een hoofdrol speelt. Tevens zijn de producten die Preservables ontwikkelt uitstekend buiten deze markten in te zetten.

De producten van Preservables komen voort uit ervaringen van Helicon Conservation Support. Helicon stelt kwaliteitseisen en toepassingscriteria en is de controlerende partij voor producten van Preservables. Zo kunnen wij garanderen dat alle producten veilig kunnen worden ingezet voor erfgoed objecten.

Preservables Preservation Products stond voorheen bekend onder de naam Pegasus Preservation Products en PPP.

Onderdeel van Dutch Conservation Group

DCG verzamelt en deelt kennis op het gebied van preventieve conservering binnen de erfgoedsector. Bij DCG staat het erfgoedobject centraal; het object behouden voor toekomstige generaties. DCG wil oplossingen aanleveren voor vraagstukken ten aanzien van preventieve conservering en tegelijkertijd de discussie aanzwengelen ten aanzien van bestaande gebruiken, zodat op een gepaste manier met maatschappelijk en privé kapitaal wordt omgegaan.